Regulament oferte

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale
“3 LA PREȚ DE 2

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promoționale “3 LA PREȚ DE 2(in continuare numita "Campania") este SC Fig Jewellery Romania S.R.L. (in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Cluj Napoca, Cluj, B-dul Corneliu Coposu, Nr 167

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a informa publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, prin Regulamentul de campanie.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoţională “3 LA PREȚ DE 2este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 3. ARIA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata si se desfasoara in Magazinele Pandora din Sibiu si Cluj, situate in cadrul Centrelor Comerciale Vivo, Iulius, Shopping City, Promenada, in magazinul stradal din Sibiu, Strada Telefoanelor Nr.1 si pe site-ul www.bijuterii-fig.ro doar în perioada 28.11.2023 –11.12.2023 sau in limita stocului disponibil.

3.2 Prezenta campanie poate fi prelungita fata de termenul prevazut mai sus ca urmare a deciziei Organizatorului, modificand prezentul Regulament si aducandu-l la cunostinta publicului prin afisarea acestuia in magazine si pe site.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

4.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, de orice varsta, cu domiciliul/resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanți”). Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, persoanele care isi desfasoara activitatea in Magazinele Pandora si nici membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

4.2. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

5.1. Fiecare client care achizitioneaza trei produse, il primeste gratuit pe cel mai ieftin.

5.2. Oferta speciala implică toate produsele PANDORA, exceptand: colectia din aur de 14k, colectia Disney 100, produse in editie limitata, talismanul Unicef, colectia Game of Thrones, bratarile: 592453C00, 562731C00, 582731C00 si colierele: 392451C00, 362451C00, 382451C00, serviciul de gravura, produsele care se graveaza, serviciul de curatare, produsele: A003, A001, A002_A, A009, A010, A011.

5.3. Inlocuirea articolelor achizitionate inainte de oferta speciala nu este supusa mecanismelor de oferta speciala "3 la pret de 2"

5.4. Articolele din oferta speciala nu sunt rambursabile.

5.3. Oferta se aplica in limita stocului disponibil si nu poate fi combinata cu alte promotii sau reduceri.

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDARE

6.1. Pentru ca un Participant sa beneficieze de campanie, trebuie sa îndeplinească concomitent urmatoarele condiții:

6.1.1. Să îndeplinească conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

6.1.2. Sa achizitioneze in perioada Campaniei produsele ce fac obiectul campaniei.

SECTIUNEA 7. CONTRAVALOAREA IN BANI

In cadrul Campaniei „3 LA PREȚ DE 2nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre produse cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii, incluzând dar fara a se limita la schimbul produselor cu alte produse care intra in campanie, cu exceptia repararii si respectiv schimbarii produselor in caz de neconformitate, potrivit prevederilor legale aplicabile.

Produsele non-defecte achizitionate în cadrul ofertei speciale pot fi inlocuite numai cu bonul fiscal in original cu alte produse cu acelasi pret sau mai mare (la un cost suplimentar), in termen de maxim 14 zile de la data achizitiei.

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

8.1. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale care realizează dovada achizitionarii produselor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea bonurilor fiscale deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat repare produsele pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.

8.2. Reclamatiile referitoare la produsele care fac obiectul campaniei, ulterioare momentului semnarii protocolului de predare-primire a produselor care fac obiectul campaniei, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

8.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative nerespectari a conditiilor de participare care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii, masuri cuprinzand inclusiv eliminarea participantului in cauza din Campanie, urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei „3 LA PREȚ DE 2”.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

12.3. In cazul in care organizarea campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei promotionale.

SECTIUNEA 11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

14.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

14.2. Regulamentul Campaniei „3 LA PREȚ DE 2” va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul magazinelor organizatorului.

14.3 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale incidente, inclusiv OUG 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost semnat astazi 10.11.2023

 

Organizator,

 

S.C. FIG JEWELLERY ROMANIA S.R.L.

 

________________________________

 

Regulament privind desfasurarea campaniei promoționale
„CYM -  Collect Your Moments 20% Reducere
     Organizarea promoției

Promoția  este organizată de SC FIG JEWELLERY ROMANIA SRL cu sediul în CLUJ-NAPOCA, Corneliu Coposu Nr. 167 inregistrata la registrul comerțului sub J12/3579/2014, RO RO33922368.
 
    Denumire. Durata. Locul desfășurării.
             Campania promoțională poartă denumirea de ,,CYM - Collect Your Moments 20% Reducere” .

Mecanismul de desfășurare al campaniei:
Campania promoțională se desfășoară începând cu data de 27.12.2021 pana la 31.12.2023. , atât online pe website-ul www.bijuterii-fig.ro cât și în magazinele fizice din Cluj și Sibiu, in limita stocului disponibil.

La achiziția unei brățări și a două talismane din sortimentul selectat beneficiați de 20% reducere. Oferta include brățări, talismane, clipsuri, distanțiere, pandantive și lanțuri de siguranță selectate.

Oferta se aplica în limita stocului disponibil și nu poate fi combinata cu alte promoții sau reduceri.

Cardurile de fidelitate sau orice alt voucher de discount nu se aplica pentru produsele din promoție!

Regulamentul campaniei promoționale.
     Regulamentul campaniei promoționale este afișat și disponibil gratuit.
 
Organizator,
S.C. FIG JEWELLERY ROMANIA S.R.L
  

 

________________________________

 

 

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale
„Seturi Pandora ME” 

Organizarea promoției

Promoția  este organizată de SC FIG JEWELLERY ROMANIA SRL cu sediul în CLUJ-NAPOCA, Corneliu Coposu Nr. 167 înregistrată la registrul comerțului sub J12/3579/2014, RO RO33922368.

Denumire. Durată. Locul desfăşurării.
Campania promoţională poartă denumirea de „Seturi Pandora ME”

Mecanismul de desfășurare al campaniei:

Campania promoţională se desfăşoară începând cu data de 26.05.2022 până la 31.12.2023. , atât online pe website-ul www.bijuterii-fig.ro, cât și în magazinele fizice din Cluj și Sibiu, în limita stocului disponibil.

La achiziționarea seturilor formate din:

SET 1: Brățară Pandora ME cu minim două accente de stil din aceeași colecție, clienții beneficiază de o reducere de 20%.

SET 2: Colier Pandora ME cu minim două accente de stil din aceeași colecție, clienții beneficiază de o reducere de 20%.

SET 3: Un cercel Pandora ME cu minim două accente de stil din aceeași colecție, clienții beneficiază de o reducere de 20%.

SET 4: La minimum 2 inele din colecția Pandora ME, clienții beneficiază de o reducere de 20%.

 

Oferta se aplică produselor din colecția Pandora ME.

Înlocuirea articolelor achiziționate înainte de oferta specială nu face obiectul mecanismelor speciale din oferta “Seturi Pandora ME”.

Oferta se aplică în limita stocului disponibil și nu poate fi combinată cu alte promoții sau reduceri.

Produsele din campania promoțională sunt nerambursabile.

Cardurile de fidelitate sau orice alt voucher de discount nu se aplică pentru produsele din promoție!

Regulamentul campaniei promoționale.
Regulamentul campaniei promoționale este afișat și disponibil gratuit.
 
Organizator,
S.C. FIG JEWELLERY ROMANIA S.R.L