Regulament oferte

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale
“50% pentru al doilea produs

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promoționale “50% pentru al doilea produs(in continuare numita "Campania") este SC Fig Jewellery Romania S.R.L. (in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Cluj Napoca, Cluj, B-dul Corneliu Coposu, Nr 167.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a informa publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, prin Regulamentul de campanie.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoţională “50% pentru al doilea produseste organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 3. ARIA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata si se desfasoara online pe site-ul www.bijuterii-fig.ro doar în perioada 22.04-05.05.2024 sau in limita stocului disponibil.

3.2 Prezenta campanie poate fi prelungita fata de termenul prevazut mai sus ca urmare a deciziei Organizatorului, modificand prezentul Regulament si aducandu-l la cunostinta publicului prin afisarea acestuia in magazine si pe site.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

4.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, de orice varsta, cu domiciliul/resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanți”). Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, persoanele care isi desfasoara activitatea in Magazinele Pandora si nici membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

4.2. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

5.1. Fiecare client care achizitioneaza doua produse, beneficiaza de o reducere de 50% pentru al doilea produs, cu pretul mai mic.

5.2. Oferta speciala se aplică pentru toate brand-urile din site: Pandora, Lilou Paris, Morellato și Trussardi.

5.3. Inlocuirea articolelor achizitionate inainte de oferta speciala nu este supusa mecanismelor de oferta speciala “50% pentru al doilea produs

5.4. Articolele din oferta speciala nu sunt rambursabile.

5.3. Oferta se aplica in limita stocului disponibil si nu poate fi combinata cu alte promotii sau reduceri.

5.4. Oferta speciala include toate produsele PANDORA, cu exceptia: colectiei din aur de 14k, produselor in editie limitata, talismanului Unicef, talismanului Clubului (inclus in oferta doar pentru perioada 22.04 – 23.04), produselor A001, A002_A, A003 si cutiilor premium de impachetat A009 si A011.

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDARE

6.1. Pentru ca un Participant sa beneficieze de campanie, trebuie sa îndeplinească concomitent urmatoarele condiții:

6.1.1. Să îndeplinească conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

6.1.2. Sa achizitioneze in perioada Campaniei produsele ce fac obiectul campaniei.

SECTIUNEA 7. CONTRAVALOAREA IN BANI

In cadrul Campaniei “50% pentru al doilea produs nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre produse cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii, incluzând dar fara a se limita la schimbul produselor cu alte produse care intra in campanie, cu exceptia repararii si respectiv schimbarii produselor in caz de neconformitate, potrivit prevederilor legale aplicabile.

Produsele non-defecte achizitionate în cadrul ofertei speciale pot fi inlocuite numai cu bonul fiscal in original cu alte produse cu acelasi pret sau mai mare (la un cost suplimentar), in termen de maxim 14 zile de la data achizitiei.

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

8.1. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale care realizează dovada achizitionarii produselor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea bonurilor fiscale deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat repare produsele pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.

8.2. Reclamatiile referitoare la produsele care fac obiectul campaniei, ulterioare momentului semnarii protocolului de predare-primire a produselor care fac obiectul campaniei, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

8.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative nerespectari a conditiilor de participare care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii, masuri cuprinzand inclusiv eliminarea participantului in cauza din Campanie, urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei “50% pentru al doilea produs”.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

12.3. In cazul in care organizarea campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei promotionale.

SECTIUNEA 11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din municipiul Cluj-Napoca.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

14.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

14.2. Regulamentul Campaniei “50% pentru al doilea produs este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

14.3 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale incidente, inclusiv OUG 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost semnat astazi 17.04.2024.

 

Organizator,

 

S.C. FIG JEWELLERY ROMANIA S.R.L.

 

________________________________

 

Regulament privind desfasurarea campaniei promoționale
„CYM -  Collect Your Moments 20% Reducere
     Organizarea promoției

Promoția  este organizată de SC FIG JEWELLERY ROMANIA SRL cu sediul în CLUJ-NAPOCA, Corneliu Coposu Nr. 167 inregistrata la registrul comerțului sub J12/3579/2014, RO RO33922368.
 
    Denumire. Durata. Locul desfășurării.
             Campania promoțională poartă denumirea de ,,CYM - Collect Your Moments 20% Reducere” .

Mecanismul de desfășurare al campaniei:
Campania promoțională se desfășoară începând cu data de 27.12.2021 pana la 31.12.2023. , atât online pe website-ul www.bijuterii-fig.ro cât și în magazinele fizice din Cluj și Sibiu, in limita stocului disponibil.

La achiziția unei brățări și a două talismane din sortimentul selectat beneficiați de 20% reducere. Oferta include brățări, talismane, clipsuri, distanțiere, pandantive și lanțuri de siguranță selectate.

Oferta se aplica în limita stocului disponibil și nu poate fi combinata cu alte promoții sau reduceri.

Cardurile de fidelitate sau orice alt voucher de discount nu se aplica pentru produsele din promoție!

Regulamentul campaniei promoționale.
     Regulamentul campaniei promoționale este afișat și disponibil gratuit.
 
Organizator,
S.C. FIG JEWELLERY ROMANIA S.R.L
  

 

________________________________

 

 

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale
„Seturi Pandora ME” 

Organizarea promoției

Promoția  este organizată de SC FIG JEWELLERY ROMANIA SRL cu sediul în CLUJ-NAPOCA, Corneliu Coposu Nr. 167 înregistrată la registrul comerțului sub J12/3579/2014, RO RO33922368.

Denumire. Durată. Locul desfăşurării.
Campania promoţională poartă denumirea de „Seturi Pandora ME”

Mecanismul de desfășurare al campaniei:

Campania promoţională se desfăşoară începând cu data de 26.05.2022 până la 31.12.2023. , atât online pe website-ul www.bijuterii-fig.ro, cât și în magazinele fizice din Cluj și Sibiu, în limita stocului disponibil.

La achiziționarea seturilor formate din:

SET 1: Brățară Pandora ME cu minim două accente de stil din aceeași colecție, clienții beneficiază de o reducere de 20%.

SET 2: Colier Pandora ME cu minim două accente de stil din aceeași colecție, clienții beneficiază de o reducere de 20%.

SET 3: Un cercel Pandora ME cu minim două accente de stil din aceeași colecție, clienții beneficiază de o reducere de 20%.

SET 4: La minimum 2 inele din colecția Pandora ME, clienții beneficiază de o reducere de 20%.

 

Oferta se aplică produselor din colecția Pandora ME.

Înlocuirea articolelor achiziționate înainte de oferta specială nu face obiectul mecanismelor speciale din oferta “Seturi Pandora ME”.

Oferta se aplică în limita stocului disponibil și nu poate fi combinată cu alte promoții sau reduceri.

Produsele din campania promoțională sunt nerambursabile.

Cardurile de fidelitate sau orice alt voucher de discount nu se aplică pentru produsele din promoție!

Regulamentul campaniei promoționale.
Regulamentul campaniei promoționale este afișat și disponibil gratuit.
 
Organizator,
S.C. FIG JEWELLERY ROMANIA S.R.L
________________________________

 

 

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale

“Birthday”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei este SC FIG JEWELLERY ROMANIA SRL cu sediul în CLUJ-NAPOCA, Corneliu Coposu Nr. 167 înregistrată la registrul comerțului sub J12/3579/2014, RO RO33922368. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a informa publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, prin Regulamentul de campanie.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoţională “Birthday” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 3. ARIA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 Campania este organizata si se desfasoara online și în Magazinele Pandora din Cluj și Sibiu, in perioada 01.01.2024 – 31.12.2024.

Prezenta campanie poate fi prelungita fata de termenul prevazut mai sus ca urmare a deciziei Organizatorului, modificand prezentul Regulament si aducandu-l la cunostinta publicului prin afisarea acestuia in magazin.

 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, de orice varsta, cu domiciliul/resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanți”). Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, persoanele care isi desfasoara activitatea in Magazinele Pandora si nici membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.  

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Fiecare membru al Bijuterii FIG care primeste un newsletter dedicat, cu ocazia zilei de nastere, beneficiaza de 15% discount la achizitie.

Pentru a primi un newsletter dedicat, clientul trebuie sa se inscrie la newsletter-ul Bijuterii FIG si sa introduca data de nastere cu cel putin 14 zile inaintea zilei de nastere.

Clientul beneficiaza de oferta “Birthday” o singura data intr-o perioada de 14 zile de la ziua de nastere:

 1. In magazinul Pandora selectat – prezentand e-mailul cu newsletter, care contine un cod de discount.
 2. Online – introducand codul de discount la finalizarea comenzii.

Oferta speciala include toate produsele PANDORA, cu exceptia: colectiei din aur de 14k, produselor in editie limitata, bratarilor: 592453C00, 562731C00, 582731C00, colierelor: 392451C00, 362451C00, 382451C00, talismanului Unicef, serviciului de gravura si produselor care se graveaza.

 Articolele din oferta speciala nu sunt rambursabile.

Oferta se aplica in limita stocului disponibil si nu poate fi combinata cu alte promotii sau reduceri.

 

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca un Participant sa beneficieze de campanie, trebuie sa îndeplinească concomitent urmatoarele condiții:

Să îndeplinească conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

Sa achizitioneze in perioada Campaniei produsele ce fac obiectul campaniei.

 

SECTIUNEA 7. CONTRAVALOAREA IN BANI

In cadrul Campaniei nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre produse cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii, incluzând dar fara a se limita la schimbul produselor sau combinarea acestei Campanii cu alte Campanii in curs de desfășurare sau oferirea de discounturi, cu exceptia repararii si respectiv schimbarii produselor in caz de neconformitate, potrivit prevederilor legale aplicabile.

 

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale care realizează dovada achizitionarii produselor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea bonurilor fiscale deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat repare produsele pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.

Reclamatiile referitoare la produsele care fac obiectul campaniei, ulterioare momentului semnarii protocolului de predare-primire a produselor care fac obiectul campaniei, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative nerespectari a conditiilor de participare care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii, masuri cuprinzand inclusiv eliminarea participantului in cauza din Campanie, urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 În conformitate cu legislatia in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, participantii la prezenta Campanie sunt informati cu privire la aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul prezentului Regulament.

Operator de date este SC Fig Jewellery Romania S.R.L., o societate infiintata potrivit legilor din Romania, avand sediul social in Cluj-Napoca, (in cele ce urmeaza “Organizatorul”), B-dul Corneliu Coposu, Nr 167., denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Datele cu caracter personal sunt obtinute in mod direct de la participant in cadrul relatiei pe care o are cu Operatorul in legatura cu participarea la Campanie, acestea fiind Nume, Prenume, Adresa de Email, Telefon.

Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile urmatoare:

Derularea Campaniei, precum si participarea persoanelor vizate la aceasta, inmanarea beneficiilor rezultand din participare;

Verificarea respectarii prevederilor prezentului Regulament;

 Indeplinirea obligatiilor legale care revin Operatorului;

Prelucrarea datelor personale ale persoanelor vizate este intemeiata pe executarea unor obligatii contractuale. Regulamentul reprezinta contractul incheiat intre Operator si persoanele vizate participante la prezenta Campanie, ale carui prevederi le acceptati prin participarea la prezenta Campanie. In vederea executarii acestor obligatii contractuale, Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus. Prelucrarea datelore cu caracter personal reprezintă o obligatie necesara pentru incheierea si executarea contractului cu Operatorul. In cazul in care nu veti furniza datele pentru scopurile mai sus mentionate, participarea dumneavoastră la prezenta Campanie nu va fi posibilă.

Datele cu caracter personal pot fi puse in conditiile legii, la dispozitia autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor sau transmise catre autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de controale asupra activitatii si activelor Organizatorului, care solicita furnizarea acestor informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acesteia, astfel cum pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Organizatorului sau ale altor entitati sau persoane, sau unor terti achizitori, in masura in care activitatea societatii ar fi transferata total sau partial, iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unui astfel de transfer.

De asemenea, in scopurile prelucrarii mentionate mai sus, putem distribui datele dumneavoastra cu caracter personal catre societati din grupul nostru, [Pandora Group], care isi desfasoara activitatea in Romania/ Uniunea Europeana/ Spatiul Economic European, societati care vor respecta instructiunile Operatorului in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. 

 Datele personale vor fi pastrate pe durata derularii Campaniei precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării .

Organizatorul va informeaza prin prezentul Regulament ca evalueaza si actualizeaza constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.10.9. În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat în Secțiunea 10 de mai jos;
 2. b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat în Secțiunea 10 de mai jos, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
 5. e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. g) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 8. h) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la comenzi@bijuterii-fig.ro

Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci cand are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei “Birthday”.

 

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

In cazul in care organizarea campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei promotionale.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din municipiul Cluj-Napoca.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei “Birthday”va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul magazinelor organizatorului din Cluj-Napoca si Sibiu, sau poate fi obtinut prin transmiterea unei solicitari la adresa de mail comenzi@bijuterii-fig.ro

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale incidente, inclusiv OUG 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost semnat in doua exemplare originale, astazi 11.12.2023.

Organizator,
S.C. FIG JEWELLERY ROMANIA S.R.L
________________________________

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale
„WELCOME

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei este SC FIG JEWELLERY ROMANIA SRL cu sediul în CLUJ-NAPOCA, Corneliu Coposu Nr. 167 înregistrată la registrul comerțului sub J12/3579/2014, RO RO33922368. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a informa publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, prin Regulamentul de campanie.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoţională „Welcome” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 3. ARIA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 Campania este organizata si se desfasoara online și în Magazinele Pandora din Cluj și Sibiu, in perioada 19.09.2023 - 31.12.2024.

Prezenta campanie poate fi prelungita fata de termenul prevazut mai sus ca urmare a deciziei Organizatorului, modificand prezentul Regulament si aducandu-l la cunostinta publicului prin afisarea acestuia in magazin.

 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, de orice varsta, cu domiciliul/resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanți”). Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, persoanele care isi desfasoara activitatea in Magazinele Pandora si nici membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Fiecare client care se inscrie in Pandora Club incepand cu 22.03.2021 beneficiaza de 10% discount la urmatoarea achizitie.

Clientul beneficiaza o singura data de promotia “WELCOME” in termen de 30 de zile de cand a primit newsletter:

 1. In magazinul Pandora selectat – prezentand e-mailul cu newsletter, care contine un cod de discount
 2. Online – introducand codul de discount la finalizarea comenzii

Oferta speciala include toate produsele Pandora, cu exceptia colectiei din aur de 14k, produselor in editie limitata, bratarilor: 592453C00, 562731C00, 582731C00 si colierelor: 392451C00, 362451C00, 382451C00.

 

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca un Participant sa beneficieze de campanie, trebuie sa îndeplinească concomitent urmatoarele condiții:

Să îndeplinească conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

 Sa achizitioneze in perioada Campaniei produsele ce fac obiectul campaniei.

 

SECTIUNEA 7. CONTRAVALOAREA IN BANI

In cadrul Campaniei „Welcome” nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre produse cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii, incluzând dar fara a se limita la schimbul produselor cu alte produse care intra in campanie, cu exceptia repararii si respectiv schimbarii produselor in caz de neconformitate, potrivit prevederilor legale aplicabile.

Produsele non-defecte achizitionate în cadrul ofertei speciale pot fi inlocuite numai cu bonul fiscal in original cu alte produse cu acelasi pret sau mai mare (la un cost suplimentar), in termen de maxim 14 zile de la data achizitiei. In cazul in care unul dintre produsele din oferta "Welcome" este inlocuit cu un produs care nu este inclus in promotie, inlocuirea sa atrage dupa sine anularea ofertei speciale si achizitionarea produsului la pret intreg. Un set poate fi inlocuit la returnarea tuturor produselor care il formează cu produse la acelasi pret sau la un pret mai mare.

Inlocuirea de produse achizitionate inainte de oferta speciala nu este supusa ofertei speciale "Welcome”.

 

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale care realizează dovada achizitionarii produselor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea bonurilor fiscale deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat repare produsele pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.

8Reclamatiile referitoare la produsele care fac obiectul campaniei, ulterioare momentului semnarii protocolului de predare-primire a produselor care fac obiectul campaniei, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative nerespectari a conditiilor de participare care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii, masuri cuprinzand inclusiv eliminarea participantului in cauza din Campanie, urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 În conformitate cu legislatia in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, participantii la prezenta Campanie sunt informati cu privire la aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul prezentului Regulament.

Operator de date este SC Fig Jewellery Romania S.R.L., o societate infiintata potrivit legilor din Romania, avand sediul social in Cluj-Napoca, (in cele ce urmeaza “Organizatorul”), B-dul Corneliu Coposu, Nr 167., denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Datele cu caracter personal sunt obtinute in mod direct de la participant in cadrul relatiei pe care o are cu Operatorul in legatura cu participarea la Campanie, acestea fiind Nume, Prenume, Adresa de Email, Telefon.

Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile urmatoare:

Derularea Campaniei, precum si participarea persoanelor vizate la aceasta, inmanarea beneficiilor rezultand din participare;

Verificarea respectarii prevederilor prezentului Regulament;

 Indeplinirea obligatiilor legale care revin Operatorului;

Prelucrarea datelor personale ale persoanelor vizate este intemeiata pe executarea unor obligatii contractuale. Regulamentul reprezinta contractul incheiat intre Operator si persoanele vizate participante la prezenta Campanie, ale carui prevederi le acceptati prin participarea la prezenta Campanie. In vederea executarii acestor obligatii contractuale, Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus. Prelucrarea datelore cu caracter personal reprezintă o obligatie necesara pentru incheierea si executarea contractului cu Operatorul. In cazul in care nu veti furniza datele pentru scopurile mai sus mentionate, participarea dumneavoastră la prezenta Campanie nu va fi posibilă.

Datele cu caracter personal pot fi puse in conditiile legii, la dispozitia autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor sau transmise catre autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de controale asupra activitatii si activelor Organizatorului, care solicita furnizarea acestor informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acesteia, astfel cum pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Organizatorului sau ale altor entitati sau persoane, sau unor terti achizitori, in masura in care activitatea societatii ar fi transferata total sau partial, iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unui astfel de transfer.

De asemenea, in scopurile prelucrarii mentionate mai sus, putem distribui datele dumneavoastra cu caracter personal catre societati din grupul nostru, [Pandora Group], care isi desfasoara activitatea in Romania/ Uniunea Europeana/ Spatiul Economic European, societati care vor respecta instructiunile Operatorului in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. 

 Datele personale vor fi pastrate pe durata derularii Campaniei precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării .

Organizatorul va informeaza prin prezentul Regulament ca evalueaza si actualizeaza constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.10.9. În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat în Secțiunea 10 de mai jos;
 2. b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat în Secțiunea 10 de mai jos, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
 5. e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. g) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 8. h) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la comenzi@bijuterii-fig.ro

Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci cand are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei „Welcome”.

 

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

In cazul in care organizarea campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei promotionale.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din municipiul Cluj-Napoca.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei „Welcome” va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul magazinelor organizatorului din Bucuresti si din tara, sau poate fi obtinut prin transmiterea unei solicitari la adresa de mail comenzi@bijuterii-fig.ro

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale incidente, inclusiv OUG 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost semnat in doua exemplare originale, astazi 19.03.2021.

14.4 Prezentul Regulament a fost revizuit si modificat si a fost semnat in doua exemplare originale, astazi 11.12.2023.

 

Organizator,
S.C. FIG JEWELLERY ROMANIA S.R.L